Login

Register

User Registration

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

มืออาชีพด้านการรักษาความปลอดภัย

 

Mforceguard View

badge

มิซซูมอเตอร์พิษณุโลก

พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทมิซซูมอเตอร์พิษณุโลก

Read more

มาสด้าพิษณุโลก

พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทมาสด้าพิษณุโลก

Read more

ปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้าน

พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรถเข้าออก หน้าหมู่บ้าน

Read more

ศูนย์บริการอะไหล่ รถยนต์

พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์บริการอะไหล่ รถยนต์พิษณุโลก

Read more

ฝึกปฏิบัติ

การฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความเตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่

Read more

การติดต่อสื่อสาร

พนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ได้อย่างคล่องแคล่ว

Read more

ซ้อมดับเพลิง

ทางบริษัทมีนโยบายฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้สามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้

Read more

รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

MFORCEGUARD CO.,LTD บริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด รับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ ทรัพย์สิน เรามีความเป็นธรรมในการจ้างงานพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) มีสวัสดิการ มีที่พักให้พนักงาน มีประกันสังคม เงินเบิกล่วงหน้า และเงินพิเศษในช่วงวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะทำให้พนักงานของบริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด รักในองค์กร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและความพึงพอใจในที่สุด เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ว่าจ้างในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ของท่าน ว่าท่านจะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ สามารถปกป้องทรัพย์สินของท่านได้อย่างดียิ่ง

บริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางด้านการรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยของบริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด ไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มจำนวนพนักงานหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามามากมาย  แต่หลักการคือ  การนำงานรักษาความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  เช่น  การที่จะต้องรู้ประวัติของพนักงาน พื้นหลังของพนักงาน ความเข้าใจต่องานรักษาความปลอดภัย การทำความเข้าใจกับขอบเขตหน้าที่  หรือความเป็นไปได้ของเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และนำมาปรับพัฒนาในการเตรียมเข้าควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุ การที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าทุกอย่างที่จะต้องเตรียมการ  ได้มีการเตรียมการรองรับไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน  หรือการที่จะปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด ให้บริการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและโซนภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดข้างเคียง อาทิเช่น พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี ตาก และจังหวัดไกล้เคียงอื่น ๆ

โทร 055-211118 , 039-289-9914 , 081-888-0707

Address 178/3 Soi 010 Pichaisongkram Rd. Meang Phitsanulok 65000 Tel.055-218989 , 039-289-9914 , 081-492-2938
© 2014-2026www.mforceguard.com | Security Center. All rights reserved.