Login

Register

User Registration

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

เกี่ยวกับเราบริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด

 

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด 

บริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียน 0655557001047 มีภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการให้บริการรักษาความปลอดภัย เรามีความเป็นธรรมในการจ้างงาน พนักงาน รปภ. มีสวัสดิการ มีที่พักให้พนักงาน มีประกันสังคม เงินเบิกล่วงหน้า และเงินพิเศษในช่วงวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะทำให้พนักงานของบริษัท เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด รักในองค์กร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและความพึงพอใจในที่สุด เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ว่าจ้างในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ของท่าน ว่าท่านจะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ สามารถปกป้องทรัพย์สินของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

พันตำรวจโท ธีรเดช แจ่มแจ้ง ทางบริษัทฯ ได้มี พ.ต.อ. ธีรเดช แจ่มแจ้ง รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดพัษณุโลก ซึ่งเป็นที่ปรึกษา ควบคุมการฝึกและการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยตนเองให้กับทางบริษัท ฯ ฉะนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของทางบริษัทฯ จะมีมาตรฐานการทำงานที่ เรามีระบบตรวจสอบการทำงานของพนักงานอยู่ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ มีการฝึกฝนพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ ฝึกวินัย ฝึกการใช้อุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อมิให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่บกพร่อง อันก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านเป็นอย่างยิ่ง

 

สำนักงานตั้ง 178/3 ซอย 010 แยกโคกมะตูม ถ.พิชัยสงคราม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000

MFORCEGUARD CO.,LTD

MFORCEGUARD CO.,LTD

303/88 ม.7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก. 65000

โทร. 055-218989. 093-2899914. 081-4922938

Website: www.mforceguard.com

Address 178/3 Soi 010 Pichaisongkram Rd. Meang Phitsanulok 65000 Tel.055-218989 , 039-289-9914 , 081-492-2938
© 2014-2026www.mforceguard.com | Security Center. All rights reserved.